Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Doceń polską wołowinę” (2/RESTAURACJE/2023)

W dniu 11.05.2023 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „Doceń polską wołowinę” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. MWA Studio Michał Świetliczny
  2. DS s.c. J. Sośnica, K. Dobrowolski

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

MWA Studio Michał Świetliczny

Gratulujemy i dziękujemy za udział.