Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

W dniu 12.07.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 3 oferty:

  1. Prestiż J. Sośnica
  2. MWA Studio M. Świetliczny
  3. SUN & MORE Sp. z o. o.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

firmę MWA Studio M. Świetliczny

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.