BRAK PRZESŁANYCH OFERT

PZPBM zaprasza do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZPW/2023

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Kompleksowa realizacja zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora”
2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.