Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora” (5/ZPW/2023)

W dniu 14.08.2023 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. DS. SPÓŁKA CYWILNA

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

DS. SPÓŁKA CYWILNA

Gratulujemy i dziękujemy za udział.