Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „X Forum Sektora Wołowiny” (1/XFORUM/2023)

W dniu 14.08.2023 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „X Forum Sektora Wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. M.W.A Studio Michał Świetliczny

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

M.W.A Studio Michał Świetliczny

Gratulujemy i dziękujemy za udział.