Wyniki konkursu dot. kompleksowej usługi eksperckiej w zakresie zrównoważonej produkcji wołowiny

W dniu 12.07.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację usługi eksperckiej w ramach zadania pt. „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. M. Adamczyk

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Pana Marcina Adamczyka

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.