Szanowni Państwo,

Informujemy, że powstała strona internetowa Konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2023.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim cyklicznym konkursie wyłaniającym najlepszych producentów bydła mięsnego za rok 2023 w trzech kategoriach: Hodowca, Producent odsadków, Producent opasów.

Cele Konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2023:

 • Wyłonienie najlepszych producentów bydła mięsnego za rok 2023.
 • Integrowanie środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego.
 • Promowanie dobrych praktyk zrównoważonych i upowszechnianie wiedzy o opasie bydła i hodowli bydła ras mięsnych.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia chowu i hodowli bydła dla bioróżnorodności i gospodarki narodowej.
 • Promowanie rolnictwa zrównoważonego w odniesieniu do bydła.

Najważniejsze informacje o Konkursie:

 • skierowany do osób zajmujących się opasem bydła i hodowlą bydła mięsnego,
 • 3 kategorie: hodowca, producent odsadków, producent opasów,
 • bezpłatny dla uczestników oraz instytucji typujących kandydatów do Konkursu,
 • przedsięwzięcie ogólnokrajowe,
 • przedsięwzięcie o charakterze cyklicznym od 2017 roku,
 • źródło finansowania to Fundusz Promocji Mięsa Wołowego.

Terminarz Konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2023

 • Przyjmowanie zgłoszeń – do 27 października 2023 r. termin został przedłużony do 17 listopada 2023 r.
 • Wyłonienie finalistów Konkursu na podstawie analizy i oceny nadesłanych materiałów – do 17 listopada 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu, opracowanie Wydawnictwa Okolicznościowego – grudzień 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu podczas X Forum Sektora Wołowiny – luty 2024 r.

Wyślij zgłoszenie

Organizatorami Konkursu są: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

#FunduszePromocji