ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE

PZPBM zaprasza do składania ofert.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”

2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”, w ramach zadania pt. „IX Forum Sektora Wołowiny z Konkursem Producenta Bydła Mięsnego Roku” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4