W efekcie naszej współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego powstał film, w którym przybliżone zostały nowe wyzwania dla hodowców bydła mięsnego. Temat przedstawił Pan Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Nowa polityka Komisji Europejskiej, w tym w szczególności strategia „Nowy Zielony Ład” obejmuje kwestie, które niebawem przekształcą się w praktyczne wyzwania dla rolników w zakresie zrównoważonej produkcji wołowiny. Działania w tym zakresie muszą być zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego i równowagi ekonomicznej.

Zasady nowej Wspólnej Polityki Rolnej określone na lata 2021-2027 oczekują od rolników przejścia na zrównoważony charakter produkcji rolnej. Jednym z ważnych elementów dla polskich rolników będzie redukowanie emisji gazów cieplarnianych z gospodarstwa poprzez wprowadzenia odpowiednik technik rolniczych, aby tą emisję obniżyć.

Dowiedz się więcej i obejrzyj film „Nowe wyzwania dla hodowców bydła mięsnego