Wyniki konkursu dot. obsługa PR dla zadania „Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny”.

W dniu 07.01.2022 roku Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na obsługę PR organizowanych wydarzeń na Facebooku: przygotowanie treści, grafik, animacji itp. promujących zagadnienia związane z realizacją zadania ,,Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. Prestiż Jakub Sośnica

 

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Prestiż Jakub Sośnica

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.