Wyniki konkursu dot. obsługi w zakresie rezerwacji, zakupu oraz dostarczenia biletów lotniczych

W dniu 11.10.2022 roku Komisja Konkursowa dokonała analizy ofert oceniając oferty w zakresie rezerwacji, zakupu oraz dostarczenia dwóch biletów lotniczych dla jednej osoby: z Paryża i z Dublina w ramach zadania „Zrównoważona wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

1) eTravel S.A.

2) Cook and Learn Mikołaj Bukal – oferta odrzucona

 

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

eTravel S.A.