Wyniki konkursu dot. organizacji szkolenia i konferencji wpierającej działania na rzecz polskiej zrównoważonej Wołowiny, w ramach projektu „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

W dniu 03.08.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. organizacja szkolenia i konferencji wspierającej działania na rzecz polskiej zrównoważonej Wołowiny, w ramach projektu „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta: 

  • Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

PZPBM Gratuluje Zwycięzcy !!

 

Protokół z wyboru ofert