Wyniki konkursu dot. przeprowadzenia pokazów dla ekspertów i producentów żywca wołowego.

 

W dniu 27.10.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt.  przeprowadzenie pokazów dla ekspertów i producentów żywca wołowego w ramach projektu ,,Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty od:

  • Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
  • Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom