Wyniki konkursu dot. prac analitycznych i działań PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny

 

W dniu 06.09.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Przygotowanie ekspertyzy w zakresie prowadzonych prac analitycznych i działań PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny w ramach zadania „Z równoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • Agrolnnov Doradztwo Marcin Adamczyk

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • Agrolnnov Doradztwo Marcin Adamczyk

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom!