Wyniki konkursu dot. produkcji broszur skierowanych do producentów żywca wołowego.

W dniu 07.01.2022 roku Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na przygotowanie, oprawę graficzną, produkcję oraz dystrybucję broszur skierowanych do producentów żywca wołowego w ramach zadania ,,Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. Poligrafia BRO-KAL s.c. Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna

 

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Poligrafia BRO-KAL s.c. Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.