Wyniki konkursu dot. przygotowania i przeprowadzenia doradztwa bezpośredniego w gospodarstwach.

 

W dniu 29.09.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Przygotowanie i przeprowadzenie doradztwa bezpośredniego w gospodarstwach w ramach zadania „Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny 2019” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • Agraves Sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • Agraves Sp. z o.o.

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom!