Wyniki konkursu dot. Przygotowania materiałów informacyjno – promocyjnych na targi AGROTECH Kielce.

 

W dniu 06.10.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych na targi AGROTECH Kielce, w ramach projektu :Stymulowanie podnoszenia jakości w łańcuchu dostaw wołowiny”  finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, dokonała analizy ofert:

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • GRAFORES reklama-upominki-nadruki s.c.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • GRAFORES reklama-upominki-nadruki s.c..

 

Gratulujemy!