W związku z przygotowywanym wejściem strategii Europejskiego Zielonego Ładu przed polskimi rolnikami stoją duże wyzwania, ale również zagrożenia związane z dostosowaniem swojej produkcji do tych wymogów. W szczególności chów i hodowla zwierząt ma swoje wyzwania w zakresie zwiększania dobrostanu zwierząt, redukcji emisji gazów czy eliminacji antybiotyków. Strategia od pola do stołu nakłada na wszystkich uczestników łańcucha wartości duże wymagania aby żywność, która trafia do konsumenta była wiadomego pochodzenia oraz wysokiej jakości.

Systemy jakości żywności zarówno te ogólnoeuropejskie, takie jak RE, czy też krajowe systemy stanowić będą ważny element tej układanki.

Quality Meat Program QMP jest krajowym system jakości żywności w zakresie produkcji wołowiny. Został on uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2009, a w roku 2019 notyfikowany przez KE. QMP jest jednym system jakości w sektorze wołowiny i stanowi on wyznacznik i schemat do produkcji wysokiej jakości wołowiny na każdym etapie łańcucha wartości. W ramach systemu występują standardy dla producentów żywca wołowego, producentów pasz, transportu i zakładów mięsnych. Już teraz jest to gwarancja, że wołowina, która trafia do konsumenta jest najwyższej jakości przy zachowaniu bardzo wysokich warunków dobrostanu, zmniejszonego użycia antybiotyków oraz działań prośrodowiskowych.

W efekcie naszej współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego powstał film, w którym przybliżona została produkcja wołowiny w systemie jakości QMP. Temat przedstawił Marcin Adamczyk z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Aby dowiedzieć się o systemie jakości QMP, które stanowi narzędzie do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu w produkcji wołowiny zachęcamy do obejrzenia filmu, który powstał w efekcie naszej współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Więcej