Wyniki konkursu dot. przeprowadzenia szkoleń wspierających Doradców i Producentów żywca wołowego.

W dniu 21.07.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Prowadzenie szkoleń dla Doradców i Producentów żywca wołowego, w ramach projektu „Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta: 

  • Agroinnov Doradztwo Marcin Adamczyk

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • Agroinnov Doradztwo Marcin Adamczyk

PZPBM Gratuluje Zwycięzcy !!