Wyniki konkursu dot. wyjazdów studyjnych (do Irlandii i do Włoch)

W dniu 18.08.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na dwa wyjazdy studyjne: do Irlandii i do Włochy, dla grup maksymalnie 14-osobowych w ramach zadania „Stymulowanie podnoszenia jakości w łańcuchu dostaw wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  1. Agroinnov Doradztwo
  2. Cristal Travelnet Sp z o.o

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Agroinnov Doradztwo

Gratulujemy i dziękujemy za udział.