W dniu 10.06.2021r. Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Świadczenie usług cateringowych oraz obsługa stoiska targowego podczas dni pola AGRO-TECH Minikowo w ramach projektu „Stymulowanie podnoszenia jakości w łańcuchu dostaw wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • P.H.G TOBIASZ Ireneusz Nowak

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • P.H.G TOBIASZ Ireneusz Nowak

Gratulujemy.

Protokół z wyboru ofert: