Wyniki konkursu dot. wynajmu formy cateringowej oraz obsługi stoiska targowego na XXIII Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu

 

W dniu 17.09.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. świadczenie usług cateringowych oraz obsługa stoiska targowego na XXIII Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu, w ramach projektu „Stymulowanie podnoszenia jakości w łańcuchu dostaw wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • P.H.G TOBIASZ Ireneusz Nowak

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • P.H.G TOBIASZ Ireneusz Nowak

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom!

Protokół z wyboru ofert