19.03.2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. wysokiej jakości żywności powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego.
– Ten Zespół jest jednym z wiodących, gdyż nie ma dziś w rolnictwie ważniejszej sprawy niż bezpieczeństwo i jakość żywności – podkreślił Gabriel Janowski, który został wybrany na przewodniczącego Zespołu.
Zapewnił jednocześnie, że uczestniczący w pracach przedstawiciele wielu branż będą konsekwentnie walczyli o najwyższą jakość polskiej żywności.
– Istotne jest stworzenie platformy porozumienia między branżami. Chodzi o to, aby w pracach Zespołu uczestniczyli nie tylko rolnicy, ale także przetwórcy, a także przedstawiciele konsumentów – podkreśliła zastępczyni przewodniczącego Zespołu Izabela Byszewska.
W ciągu kilku tygodni Zespół zamierza przedstawić wyniki swoich prac w postaci propozycji konkretnych rozwiązań.

Przypomnijmy, że Porozumienie Rolnicze to nowa instytucja dialogu i współdziałania społecznego wśród społeczności wiejskich, rolników, przedsiębiorców przetwórstwa spożywczego i handlu, organizacji konsumenckich, wspierana przez instytucje nauki i otoczenia rolnictwa, administracji rządowej oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w rozwiązywaniu bieżących i strategicznych problemów polskiego sektora żywnościowego.
Patronat nad funkcjonowaniem Porozumienia Rolniczego objął Prezydent RP Andrzej Duda.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.