Wyniki konkursu dot. przygotowania ekspertyzy (1 szt. złożona z 3 zakresów) dla zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora” (3/ZPW/2023)

W dniu 25.07.2023 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na przygotowanie ekspertyzy złożonej z trzech zakresów w ramach realizacji zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  1. P. Popławski
  2. INVESTIN sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

P. Popławski

Gratulujemy i dziękujemy za udział.