Prace nad Strategią Polska Wołowina 2030

Prace nad Strategią Polska Wołowina 2030

Szanowni Państwo,

W imieniu Rady Sektora Wołowiny w załączeniu przekazujemy strategię „Polska wołowina 2022”. Strategia ta była propozycją Porozumienia Rolniczego i została przyjęta 24 kwietnia 2019 r. Obecnie przystępujemy do przygotowania nowego dokumentu: strategii, która zastąpi strategię „Polska wołowina 2022”. Przygotowanie nowej strategii „Polska wołowina 2030” jest konieczne ponieważ:

  • Zakończyły się ramy czasowe obowiązywania strategii „Polska wołowina 2022”,
  • Zadania założone do realizacji w strategii „Polska wołowina 2022” zostały w części wykonane,
  • Zmianie uległo otoczenie gospodarcze i polityczne, a w szczególności przyjęty został Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027.

Strategia „Polska wołowina 2022” ma swoją strukturę, układ i odpowiednią logikę merytoryczną. Przygotowując nową strategię chcielibyśmy tam, gdzie to możliwe zachować układ dokumentu i kolejność informacji w nim prezentowanych. Oczywiście zawartość merytoryczna musi zostać zmieniona, zaktualizowana, ale przyjęcie analogicznego układu powinno ułatwić zrozumienie dokumentu.

Proponuje się przygotowanie nowej strategii „Polska wołowina 2030” w przedziale czasowym analogicznym do Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027. Zachowanie spójności pomiędzy tymi dokumentami powinno ułatwić zarzadzanie i planowanie. Jednocześnie pozwala, aby dyskusje nad nowym Planem Strategicznym tj. planie po 2027 były prowadzone w analogicznym czasie jak dyskusje nad nowa perspektywą rozwoju rynku wołowego.

Dla przypomnienia zaznaczyć trzeba, iż strategia „Polska wołowina 2022” składała się z informacji zawartych na 88 slajdach.

  • Slajdy 1-4 to slajdy porządkowo wprowadzające
  • Slajdy 5-11 to charakterystyka polskiego rynku
  • Slajdy 12-41 to kluczowe wyzwania
  • Slajdy 42-57 to inicjatywy strategiczne (opisanych jest 6 dźwigni wzrostu)
  • Slajdy od 58 do 88 to załączniki w tym:
  1. 59-64 to opis głównych założeń kalkulacji kosztów i korzyści
  2. 65-88 to diagnoza polskiego rynku (66-69 łańcuch wartości, 70-82 popyt na wołowinę i 83-88 otoczenie rynkowe).

Charakterystyka polskiego rynku wymaga całościowej aktualizacji i podania świeżych danych. Proszę zwrócić uwagę, iż naturalnym przedłużeniem informacji zawartych w tej części są informacje umieszczone na slajdach 65-88 tj. diagnoza polskiego rynku. Slajdy te tez będą wymagały aktualizacji.

Kluczowe wyzwania – Strategia „Polska wołowina 2022” opisuje kluczowe wyzwania dla branży wołowej. Koncentrują się one wokół sześciu kluczowych obszarów: (1) Percepcja, (2) Integracja, (3) Satysfakcja, (4) Kooperacja, (5) Kompetencje i (6) Optymalizacja.

Komentując kluczowe wyzwania proszę wprowadzić za pośrednictwem formularza elektronicznego https://forms.office.com/e/JuMyWnXa59

Inicjatywy strategiczne – strategia posługuje się również terminem dźwignie wzrostu. Strategia zakładała uruchomienie, zainicjowanie opisanych inicjatyw strategicznych w celu przyspieszenia oddziaływania czynników o charakterze ekonomicznym i w celu wzmocnienia oddziaływania tych czynników.

Komentując inicjatywy strategiczne proszę wprowadzić za pośrednictwem formularza elektronicznego https://forms.office.com/e/mp6QBK01LK

Termin zgłaszania uwag: do 31.07.2023 r.

Kontakt: mail rada@beef.org.pl

 

Załączniki:

Link do Strategii Polska Wołowina 2022

Spis kluczowych wzywań i inicjatyw Polska Wołowina 2022

 

Z poważaniem

Jerzy Wierzbicki Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny

Jacek Zarzecki Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Stabilizacji Rynku Wołowego Porozumienia Rolniczego

 

Projekt finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.