O polskiej wołowinie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

O polskiej wołowinie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska wołowina jakością i smakiem może dorównywać tej z Francji czy Argentyny. Polscy hodowcy mają możliwości produkcji i zapewnienia konsumentom mięsa takiej samej jakości, ale po korzystniejszej cenie.
Tych zagadnień dotyczyło spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, hodowców, producentów, Instytutu Zootechniki PIB w Balicach oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Minister zachęcał uczestników do włączania się w konsultacje dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz udziału w pracach Rady Dialogu Społecznego − tak aby postulaty związane z produkcją wołowiny miały swoje odzwierciedlenie w procedowanych przepisach.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele resortu rolnictwa, którzy omówili następujące tematy:
– charakterystyka podaży i popytu wołowiny oraz jakość wołowiny wytworzonej w ramach systemu QMP;
– program Rozwoju Głównych Rynków Rolnychw Polsce na lata 2016-2020 w aspekcie rynku wołowiny;
– wsparcie w ramach PROW 2014-2020 w odniesieniu do działań: Modernizacja gospodarstw rolnych; Współpraca, z uwzględnieniem producentów bydła mięsnego;
– wsparcie dla producentów bydła mięsnego w ramach płatności bezpośrednich.