Rada Sektora Wołowiny chce zakazu importu wołowiny z Brazylii

Rada Sektora Wołowiny chce zakazu importu wołowiny z Brazylii

W piśmie, skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele organizacji branżowych  sektora wołowiny, zwrócili się do Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie inicjatywy zmierzającej do wprowadzenia zakazu  importu mięsa wołowego z Brazylii do czasu wyjaśnienia afery.
W skierowanym piśmie czytamy między innymi: „Z dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy informacje dotyczącą bulwersującego procederu jaki miał miejsce w przypadku eksportu mięsa wołowego z Brazylii. Po skandalu, którego efektem był długotrwały eksport zepsutej i skażonej salmonellą wołowiny w imieniu Rady Sektora Wołowiny, zwracamy się z wnioskiem o podjęcie inicjatywy zmierzającej do wprowadzenia zakazu  importu mięsa wołowego z Brazylii do czasu wyjaśnienia afery.
Jako reprezentanci sektora wołowiny w Polsce  zdajemy sobie sprawę z konieczności podejmowania działań, które zapewnią bezpieczeństwo żywności.  Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, w której mimo jasnych dowodów na łamanie obowiązujących przepisów prawa, niespełnianie wymogów jakościowych a przede wszystkim wymogów bezpieczeństwa jest możliwy import mięsa do Unii Europejskiej stanowiącego zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
W 2016 r. do UE wwieziono około 140.566 t wołowiny brazylijskiej, co stanowiło 42% całkowitej ilości wołowiny przywożonej do UE. Świadczy to o ogromnej skali zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Swym pismem Rada Sektora Wołowiny wyraziła pełne poparcie dla stanowiska irlandzkich hodowców którzy podobny wniosek skierowali do komisarza UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Vytenis Andriukaitis.
Zdaniem przedstawicieli Rady Sektora Wołowiny, mając na względzie dobro polskiego konsumenta nie możemy akceptować importu mięsa niespełniającego europejskich standardów.
Radę Sektora Wołowiny tworzy sześciu prezesów organizacji branżowych, sygnatariuszy porozumienia, reprezentujących hodowców, producentów i przetwórców: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Polskie Mięso.
Porozumienie organizacji branżowych zostało zawarte na okres pięciu lat w celu wspólnego opracowania i wdrażania strategii rozwoju polskiego sektora wołowiny pod tytułem Polska Wołowina 2022.