IRZplus – Obsługa zgłoszeń przez internet

IRZplus – Obsługa zgłoszeń przez internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych składanie w formie elektronicznej zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.
Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt:

  • wgląd do danych Swojej siedziby stada,
  • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
  • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
  • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.