Powołanie Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny

Powołanie Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny

Rada Sektora Wołowiny we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje przyjętą w roku 2018 strategię Polska Wołowina 2022, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny.  Działania w tym zakresie muszą być zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego i równowagi ekonomicznej. Zrównoważony rozwój sektora wołowiny leży w interesie wszystkich uczestników łańcucha dostaw, a także może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskiej wołowiny na rynku europejskim i globalnym. Polski sektor wołowiny powinien być również reprezentowany w globalnych procesach związanych z kształtowaniem rynku wołowiny, w tym w pracach Europejskiego Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonej Wołowiny.

Mając powyższe na względzie, w dniu 15.10.2019 r. powołana została Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, której celem jest wypracowanie standardów produkcji zrównoważonej wołowiny w Polsce oraz która aspiruje o uznanie przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny (ERBS). Platforma funkcjonuje przy Radzie Sektora Wołowiny.

Dowiedz się więcej i dołącz do członków Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny www.ppzw.pl