Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę.

Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę.

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

PZPBM  zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę.

  1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kampania informacyjno – promocyjna wraz z emisją mająca na celu wspieranie polskiej wołowiny, a w szczególności jej walorów kulinarnych, w ramach projektu „Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się pod tym linkiem.

 

Refundacja kosztów uczestnictwa w systemie QMP – kolejny nabór

Refundacja kosztów uczestnictwa w systemie QMP – kolejny nabór

Dyrektor Generalny KOWR ogłosił VII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, w tym QMP.

Termin składania wniosków: od 31 maja 2021 r. do 1 lipca 2021 r

Poniżej link do szczegółowych informacji:

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (kowr.gov.pl)

Szkolenia i doradztwo wspierające Producentów żywca wołowego

Szkolenia i doradztwo wspierające Producentów żywca wołowego

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

PZPBM  zaprasza do składania ofert

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert został przesunięty do 09.06.2021r. do godz. 12:00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Szkolenia i doradztwo wspierające Producentów żywca wołowego

  1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie szkoleń oraz doradztwa bezpośredniego dla Doradców i Producentów żywca wołowego, w ramach projektu „Profesjonalne doradztwo szansa na rozwój sektora wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

WAŻNE!  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego został zaktualizowany. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym dokumentem:

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się pod tym linkiem.