Kompleksowa realizacja zadania pt. „Wołowina profesjonalnie kontynuacja”

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Wołowina profesjonalnie kontynuacja”

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Wołowina profesjonalnie kontynuacja” (1/WP/2023)

W dniu 18.12.2023 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „Wołowina profesjonalnie kontynuacja” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. MWA Studio M.Świetliczny

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

MWA Studio M.Świetliczny