Produkcja broszur skierowanych do producentów żywca wołowego.

Produkcja broszur skierowanych do producentów żywca wołowego.

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE

PZPBM zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Produkcja broszur skierowanych do producentów żywca wołowego.

  1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, oprawa graficzna, produkcja oraz dystrybucja broszur skierowanych do producentów żywca wołowego w ramach zadania ,,Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szczegóły zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Poniżej pytania od Oferentów oraz odpowiedzi PZPBM:

  • W jakim zakresie ma być przygotowanie graficzne? Czy dostarczają Państwo teksty i część zdjęć? Wszystko po stronie Wykonawcy, nie dostarczamy tekstów ani zdjęć.
Szkolenia i doradztwo wspierające Producentów żywca wołowego

Szkolenia i doradztwo wspierające Producentów żywca wołowego

Wyniki konkursu na prowadzenie szkoleń dla doradców i producentów żywca wołowego, w ramach projektu „Profesjonalne doradztwo szansa na rozwój sektora wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

W dniu 31.01.2022 roku Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na prowadzenie szkoleń dla doradców i producentów żywca wołowego, w ramach projektu „Profesjonalne doradztwo szansa na rozwój sektora wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  1. Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz
  2. Agroinnov Doradztwo Marcin Adamczyk

 

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Agroinnov Doradztwo Marcin Adamczyk

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.