Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „IX Forum Sektora Wołowiny z Konkursem Producenta Bydła Mięsnego Roku”.

W dniu 29.08.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację Międzynarodowej Konferencji pt. „IX Forum Sektora Wołowiny” wraz z Konkursem PBMR w ramach zadania pt. „IX Forum Sektora Wołowiny z Konkursem Producenta Bydła Mięsnego Roku” finansowanej z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  1. MWA Studio M. Świetliczny
  2. Symposium Cracoviense Sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

MWA Studio M. Świetliczny

Gratulujemy i dziękujemy za udział.

Kompleksowa realizacja „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów”

Kompleksowa realizacja „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów”

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów”

W dniu 18.08.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. Prestiż J. Sośnica

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Prestiż J. Sośnica

Gratulujemy i dziękujemy za udział.

Wyjazdy studyjne (do Irlandii i do Włoch)

Wyjazdy studyjne (do Irlandii i do Włoch)

Wyniki konkursu dot. wyjazdów studyjnych (do Irlandii i do Włoch)

W dniu 18.08.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na dwa wyjazdy studyjne: do Irlandii i do Włochy, dla grup maksymalnie 14-osobowych w ramach zadania „Stymulowanie podnoszenia jakości w łańcuchu dostaw wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  1. Agroinnov Doradztwo
  2. Cristal Travelnet Sp z o.o

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Agroinnov Doradztwo

Gratulujemy i dziękujemy za udział.

Konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”

Konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE

PZPBM zaprasza do składania ofert.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”

2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”, w ramach zadania pt. „IX Forum Sektora Wołowiny z Konkursem Producenta Bydła Mięsnego Roku” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE

PZPBM zaprasza do składania ofert.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „IX Forum Sektora Wołowiny”

  1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „IX Forum Sektora Wołowiny” finansowanej z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4