Konkurs PBMR 2023 – zaproszenie do wzięcia udziału

Konkurs PBMR 2023 – zaproszenie do wzięcia udziału

Szanowni Państwo,

Informujemy, że powstała strona internetowa Konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2023.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim cyklicznym konkursie wyłaniającym najlepszych producentów bydła mięsnego za rok 2023 w trzech kategoriach: Hodowca, Producent odsadków, Producent opasów.

Cele Konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2023:

 • Wyłonienie najlepszych producentów bydła mięsnego za rok 2023.
 • Integrowanie środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego.
 • Promowanie dobrych praktyk zrównoważonych i upowszechnianie wiedzy o opasie bydła i hodowli bydła ras mięsnych.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia chowu i hodowli bydła dla bioróżnorodności i gospodarki narodowej.
 • Promowanie rolnictwa zrównoważonego w odniesieniu do bydła.

Najważniejsze informacje o Konkursie:

 • skierowany do osób zajmujących się opasem bydła i hodowlą bydła mięsnego,
 • 3 kategorie: hodowca, producent odsadków, producent opasów,
 • bezpłatny dla uczestników oraz instytucji typujących kandydatów do Konkursu,
 • przedsięwzięcie ogólnokrajowe,
 • przedsięwzięcie o charakterze cyklicznym od 2017 roku,
 • źródło finansowania to Fundusz Promocji Mięsa Wołowego.

Terminarz Konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2023

 • Przyjmowanie zgłoszeń – do 27 października 2023 r. termin został przedłużony do 17 listopada 2023 r.
 • Wyłonienie finalistów Konkursu na podstawie analizy i oceny nadesłanych materiałów – do 17 listopada 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu, opracowanie Wydawnictwa Okolicznościowego – grudzień 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu podczas X Forum Sektora Wołowiny – luty 2024 r.

Wyślij zgłoszenie

Organizatorami Konkursu są: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

#FunduszePromocji

Konferencja prasowa w ramach projektu #DOBROSTAN.INFO – RAPORT O DOBROSTANIE ZWIERZĄT

Konferencja prasowa w ramach projektu #DOBROSTAN.INFO – RAPORT O DOBROSTANIE ZWIERZĄT

W dniu 4 października 2023r. o godzinie 10:00, w Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa w ramach projektu #DOBROSTAN.INFO, na której zaprezentowany został raport „Dobrostan. Społeczne postrzeganie wołowiny w Polsce”. Konferencji towarzyszyła debata na temat dobrostanu, w której uczestniczyli:

 • Janusz Wojciechowski – Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Krzysztof Ciecióra – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego,
 • Jacek Zarzecki – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
 • debatę prowadził Witold Katner – Rzecznik Prasowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Dobrostan. Społeczne spostrzeganie wołowiny w Polsce

Ponad połowa Polaków ma świadomość, iż w ostatnich latach dobrostan zwierząt uległ znaczącej poprawie. Ale społeczeństwo opowiada się także za wprowadzeniem surowszych kar dla osób, które łamią przepisy ochrony zwierząt. Respondenci zgadzają się także na dodatkowe dopłaty dla rolników, którzy podnoszą standardy hodowli oraz są gotowi płacić więcej za produkty, które posiadają certyfikat dobrostanu zwierząt i pochodzą ze zrównoważonych hodowli.

To najważniejsze stwierdzenia z zaprezentowanego dzisiaj – w Światowym Dniu Zwierząt – raportu „Dobrostan. Społeczne postrzeganie wołowiny w Polsce”, opracowanego na zlecenie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS.

w Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa w ramach projektu #DOBROSTAN.INFO

Zdecydowana większość badanych opowiedziała się za szeregiem działań, które Unia Europejska mogłaby wprowadzić w sprawie komfortu i zdrowia zwierząt. Także tych importowanych spoza UE. Może to wynikać z faktu, że Polacy są jednym z najbardziej prounijnych narodów należących do wspólnoty, którzy zazwyczaj ufają rozwiązaniom wprowadzanym przez instytucje Unii Europejskiej.

Prezes PZPBM Jerzy Wierzbicki wypowiedź

Z badań wynikają dwa sygnały – dla hodowców, że należy stawiać na dobrostan. Dla polityków – że polityka powinna wspierać rozwiązania służące wsparciu hodowców zachowujących standardy dobrostanowe. W obecnych Planach Strategicznych dla Wspólnej Polityki Rolnej przewidziane jest 6,2 mld euro w całej Unii Europejskiej, a Polska jest liderem w wykorzystywaniu tych środków – skomentował Janusz Wojciechowski komisarza UE ds. rolnictwa.

Janusz Wojciechowski komisarz UE ds. rolnictwa wypowiedź

Zainteresowanie eko-schematami dobrostanowymi w roku 2023 jest absolutnym sukcesem. Zainteresowanie wśród hodowców jest rekordowe. Złożono już 94 tys. wniosków wobec 45 tys. złożonych rok wcześniej. To jest to kierunek, którym powinniśmy podążać – dodał wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.

Polacy są relatywnie dobrze nastawieni do zwiększenia obecności kwestii dobrostanu zwierząt w debacie publicznej, czego dowodem może być fakt, że prawie 80% badanych uważa, że politycy powinni się bardziej zaangażować w tej sprawie. Respondenci byli również pozytywnie nastawieni do rozwiązań, które mogłyby korzystnie wpłynąć na traktowanie zwierząt hodowlanych w Polsce. Należy odnotować, że również 80% Polaków uważa, że należy wprowadzić dopłaty do produkcji dla hodowców, którzy dbają o dobrostan swoich stad. Zdecydowana większość Polaków popiera także wprowadzenie monitoringu od rozładunku do uboju i podczas transportu zwierząt.

debata na temat dobrostanu PAP

Dobrostan zwierząt ma jednocześnie potencjał do zwiększenia świadomości konsumenckiej Polaków. Zgodnie z powyższymi badaniami wprowadzenie znakowania informującego o warunkach hodowli zwierząt (podobne do tych, które informują o rodzaju chowu, z którego pochodzą jajka) istotnie wpłynęłoby na wybór produktów. Co więcej, Polacy byliby skłonni zapłacić więcej za produkty, które posiadają certyfikat dobrostanu zwierząt i pochodzą ze zrównoważonych hodowli.

Dobrostan. Społeczne postrzeganie wołowiny w Polsce_pap

Najważniejszym wnioskiem z badań jest akceptacja społeczeństwa dla programu wsparcia rozwiązań dobrostanowych. Konsumenci oczekują, że będziemy bardziej otwarci i będziemy pokazywać, jak wygląda hodowla zwierząt w Polsce – powiedział Jacek Zarzecki Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. – Te wyniki pokazują, że dla polskiego społeczeństwa sprawa dobrostanu jest ważna. W czasie prac nad strategią „Polska Wołowiny 2030” sprawa etycznej i transparentnej hodowli i dostaw była kluczowym motywem – podsumował Jerzy Wierzbicki Prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Raport do pobrania na stronie: dobrostan.info

#FunduszePromocji

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego