Nowe Wydanie VII Standardów QMP poszerzone o bydło ras mlecznych – od 01.01.2024 roku

Nowe Wydanie VII Standardów QMP poszerzone o bydło ras mlecznych – od 01.01.2024 roku

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że Nowe Standardy Systemu QMP Wydanie VII poszerzone o bydło ras mlecznych zaczną obowiązywać od 01.01.2024 roku.

Po ponad 3-ech latach starań Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego otrzymało pozytywną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą rozszerzenia Systemu QMP o bydło ras mlecznych i ich mieszańców. To bardzo ważna informacja dla producentów żywca wołowego. Pogłowie bydła mięsnego rośnie, ale w dalszym ciągu prawie 90% cieląt do opasu pochodzi od krów mlecznych. Dzięki tej decyzji prawie każdy rolnik w Polsce będzie miał możliwość przystąpienia do systemu QMP.

Zgodnie ze Standardami Systemu QMP – QMP BYDŁO  – Wydanie VII, obok produktu „Wołowina QMP z ras mięsnych” jest dostępna także „Wołowina QMP z ras mlecznych”. To jest ważna informacja dla konsumentów, będą mogli rozpoznać na półce sklepowej wołowinę o gwarantowanym pochodzeniu z ras mięsnych, ale także wołowinę z ras mlecznych.

System jakości QMP został zmodyfikowany w kierunku produkcji zrównoważonej niskoemisyjnej. Taka produkcja jest wspierana w ramach WPR a w Polsce trwają prace nad wsparciem uczestników systemu QMP w ramach ekoschematu dobrostan zwierząt. Wprowadzenie tego wsparcia od 2024 roku da silny impuls do zwiększania produkcji wołowiny certyfikowanej zrównoważonej, z wyższym dobrostanem zwierząt.

Jednocześnie informujemy, że poprzednie Wydanie VI Standardów QMP będzie obowiązywać do 31.12.2023 roku.

Poniżej linki do dokumentacji:

Nowe Standardy QMP wydanie VII

Standardy QMP wydanie VI – obowiązuje do 31.12.2023 r.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

#FunduszePromocji

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Wołowina najlepsza na zimę”

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Wołowina najlepsza na zimę”

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Wołowina najlepsza na zimę” (1/ZIMA/2023)

W dniu 16.11.2023 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „Wołowina najlepsza na zimę” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. MWA Studio M.Świetliczny

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

MWA Studio M.Świetliczny