Kompleksowa realizacja zadania XI Forum Sektora Wołowiny

Kompleksowa realizacja zadania XI Forum Sektora Wołowiny

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacja zadania pt. „XI Forum Sektora Wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego (1/Forum/2024)

W dniu 29.05.2024 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „XI Forum Sektora Wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego #Fundusze Promocji

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  • MWA Studio M. Świetliczny
  • Symposium Cracoviense Sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez MWA Studio M. Świetliczny

Opracowanie strategii marki Polska Wołowina oraz promocji marki Polska Wołowina

Opracowanie strategii marki Polska Wołowina oraz promocji marki Polska Wołowina

Wyniki konkursu dot. Opracowania strategii marki Polska Wołowina oraz promocji marki Polska Wołowina w ramach zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego (2/2/INTERNET/2024)

W dniu 16.05.2024 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na Opracowanie strategii marki Polska Wołowina oraz promocji marki Polska Wołowina w ramach zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  • Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych sp. z o.o.
  • Świeża Bazylia PR & ESG agency

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych sp. z o.o.