Kompleksowa realizacja zadania Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny

Kompleksowa realizacja zadania Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego (2/PROMOCJA/2024)
W dniu 06.06.2024 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego #Fundusze Promocji

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

Fundacja International Research 3G Foundation

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Fundacja International Research 3G Foundation.