Zaproszenie na Krajowe Spotkanie Sektora Wołowiny

Zaproszenie na Krajowe Spotkanie Sektora Wołowiny

Identyfikowanie wyzwań polskich producentów żywca wołowego i dzielenie się rozwiązaniami z całej Europy

Mamy przyjemność zaprosić Państwa, jako ważny podmiot w łańcuchu wartości,
do udziału w pierwszym Krajowym Spotkaniu Sektora Wołowiny, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 18.00 (online). Spotkanie jest realizowane w ramach sieci BovINE (Beef Innovation Network Europe), której celem jest wymiana doświadczeń i rozwiązań stymulujących rozwój sektora wołowiny. Głównym tematem spotkania będzie identyfikacja wyzwań polskich producentów żywca wołowego oraz prezentacja rozwiązań z całej Europy.

Sieć BovINE jest projektem finansowanym przez Unię Europejską, który koncentruje się na wymianie wiedzy, tak aby sprostać wyzwaniom i stymulować zrównoważony rozwój europejskiego sektora wołowiny. Projekt łączy producentów z całej Europy, zapewniając otwartą platformę internetową (BovINE Knowledge Hub) gdzie hodowcy bydła wołowego, doradcy, organizacje producenckie, naukowcy i inne osoby zaangażowane w rozwój sektora wołowiny mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, aby zwiększać świadomość
i wdrażanie w gospodarstwach innowacyjnych i sprawdzonych najlepszych praktyk.

Bovine to cztery kluczowe obszary tematyczne:

 • odporność społeczno-ekonomiczna,
 • zdrowie i dobrostan zwierząt,
 • wydajność produkcji i jakość mięsa,
 • zrównoważona produkcja.

W trakcie spotkania liczmy przede wszystkim na poznanie Państwa opinii na temat wyzwań stojących przed hodowcami wołowiny w tych czterech obszarach, a jednocześnie mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy Państwu cennych informacji na temat innowacji i dobrych praktyk, które sieć BovINE zidentyfikowała w bieżącym roku w 9 państwach członkowskich UE.

Główne cele spotkania:

 • przedstawienie sieci BovINE uczestnikom zajmującym się chowem i hodowlą bydła na cele rzeźne w Polsce,
 • nakreślenie naszych planów dotyczących polskiej części sieci BovINE,
 • przedstawienie szczegółowych informacji na temat innowacji i dobrych praktyk w 2020 r. zebranych z całej UE,
 • omówienie podstawowych problemów i potrzeb hodowców żywca wołowego, na których moglibyśmy skoncentrować się w roku 2021.

Program spotkania:

 1. Prezentacja projektu BovINE – Jerzy Wierzbicki, BovINE Network Manager – 20 minut
 2. Utworzenie sieci współpracy w projekcie  BovINE – Jacek Zarzecki, PZHiPBM – 10 minut
 3. Innowacje i dobre praktyki zidentyfikowane w Polsce i innych krajach UE – Marcin Gołębiewski, SGGW – 30 minut
 4. Dyskusja i zebranie informacji na temat potrzeb, problemów i wyzwań w polskiej produkcji żywca wołowego – Moderator  Karol Bujoczek – Top Agrar – 50 minut
 5. Konkluzje i zakończenie spotkania – Jerzy Wierzbicki – 10 minut

Sieć BovINe w Polsce tworzą: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Zapraszamy do zapoznania się z projektem, którego szczegółowy opis udostępniony jest na stronie internetowej pod adresem http://www.bovine-eu.net/

Informacje techniczne dotyczące połączenia się na spotkanie online:

W dniu spotkania prosimy o kliknięcie poniższego linku, a następnie wybranie „Kontynuuj w tej przeglądarce”:

Jednocześnie serdecznie zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o przedmiotowych spotkaniu i udostępnienia tego zaproszenia pozostałym producentom i firmom współpracujących z branżą. Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością podczas organizowanego przez nas spotkania. Wszystkim nam zależy aby polski sektor wołowiny rozwijał się dynamicznie odpowiadając na potrzeby rynku, w tym przede wszystkim konsumentów.

Bardzo dziękujemy i liczymy na Państwa obecność  w czwartek, 5 listopada 2020 r. o godzinie 18.00.

Jerzy Wierzbicki,
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

 

<Powrót do Aktualności

Zaproszenie na szkolenie online „Produkcja wołowiny w zgodzie z naturą – nowy wymóg rynku?”

Zaproszenie na szkolenie online „Produkcja wołowiny w zgodzie z naturą – nowy wymóg rynku?”

Zachęcamy do udziału w szkoleniu online pn. „Produkcja wołowiny w zgodzie z naturą – nowy wymóg rynku?”.

Organizator: KROWA odNOWA

Termin 02.11.2020-04.11.2020

W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

– agroleśnictwa (02.11), dr Robert Borek (IUNG Puławy), Marcin Wójcik (Stowarzyszenie Hodowców Bydła „Pastwisko”)

– ekologii w hodowli bydła (03.11), prof. Maciej Adamski (UP we Wrocławiu)

– rotacyjnego wypasu kwaterowego (04.11), Łukasz Nowacki (Polski Instytut Permakultury) i Marcin Wójcik (Stowarzyszenie Hodowców Bydła „Pastwisko”)

Spotkania odbędą w godzinach 18.30-20.00

Link do rejestracji: https://forms.gle/XvHS41CEKZFb3w6g7

 

<Powrót do Aktualności

Portalspożywczy.pl

Portalspożywczy.pl

Polacy obejmują ważne stanowiska w grupach roboczych Copa-Cogeca

Polacy obejmują ważne stanowiska w grupach roboczych Copa-Cogeca oraz innych ciałach doradczych w Unii Europejskiej. To uznanie pozycji naszego kraju dzięki, któremu uzyskamy realny wpływ na procesy decyzyjne w Brukseli.

Po ukonstytuowaniu się nowych władz w Copa-Cogeca przyszedł czas na wybory nowych szefów grup roboczych, czyli ciał, w których odbywają się prace eksperckie. Polska jako jeden z największych krajów o potencjale rolniczym obsadziła jak na razie trzy ważne funkcje. Dorota Śmigielska analityk rynku mleka w Polskiej Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka objęła stanowisko wiceprzewodniczącej grupy roboczej „Mleko i Produkty Mleczne”. – Polska jest jednym z czołowych producentów i eksporterów mleka w Unii Europejskiej. To ważne, aby w grupie roboczej Copa-Cogeca poświęconej temu rynkowi wybrzmiał wyraźnie głos z naszego kraju – skomentowała Dorota Śmigielska.

Z kolej Jerzy Wierzbicki z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, który od dwóch kadencji władz Copa-Cogeca jest szefem grupy roboczej „Promocja” obecnie objął funkcję wiceprzewodniczącego grupy roboczej „Wołowina i cielęcina”. – Jestem dumny, że doceniono moją pracę i powierzono mi funkcję wiceprzewodniczącego. Dla Polski sektor wołowiny to jedna z kluczowych gałęzi produkcji rolniczej. Niestety przed nami wiele zagrożeń i wyzwań takich jak m.in. groźba bezumownego Brexitu oraz walka ze skutkami epidemii Covid-19. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować mechanizmy, które będą służyć wszystkim europejskim farmerom oraz spotkają się one z aprobatom Komisji Europejskiej- powiedział po wyborze J. Wierzbicki.

Ważne stanowisko eksperckie objął także Marcin Sokołowski, który został członkiem wąskiej dziesięcioosobowej unijnej grupy ds. znakowania dobrostanu zwierząt powołanej przez Komisję Europejską w ramach Platformy UE ds. Dobrostanu Zwierząt. Platforma wspiera Komisję Europejską w planowaniu i koordynacji działań związanych z dobrostanem zwierząt. M. Sokołowski jest ekspertem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Na co dzień pracuje w OSI Food Solutions Poland, będąc odpowiedzialnym za wdrażanie systemu zrównoważonej produkcji żywca. Jest członkiem Zarządu Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny oraz członkiem Komitetu Technicznego krajowego systemu jakości Quality Meat Program (QMP). – To dla mnie zaszczyt, że zostałem powołany do grupy składającej się z najlepszych unijnych ekspertów w branży, którzy w bezpośredni sposób będą pracować nad etykietowaniem dobrostanu zwierząt, ważnym aspektem zrównoważonego rozwoju produkcji mięsa w Polsce i Europie. Zamierzam ściśle współpracować w tym zakresie z przedstawicielami całego łańcucha dostaw mięsa, w tym wołowiny, na naszym rynku – zapowiada Marcin Sokołowski.

Wybory w kolejnych grupach roboczych odbędą się w listopadzie.

Autor: portalspożywczy.pl

https://www.portalspozywczy.pl/mleko/wiadomosci/polacy-obejmuja-wazne-stanowiska-w-grupach-roboczych-copa-cogeca,190910.html

Refundacja kosztów uczestnictwa w Systemie QMP

Refundacja kosztów uczestnictwa w Systemie QMP

Ruszył kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach uczestnictwa rolników w krajowych systemach jakości żywności.

Termin składania wniosków:
od 30.10.2020 r. do 03.12.2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ

Celem działania jest usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
Celem szczegółowym jest oprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe.

 

< Powrót do Aktualności

Polski przedstawiciel członkiem unijnej Grupy ds. znakowania dobrostanu zwierząt!

Polski przedstawiciel członkiem unijnej Grupy ds. znakowania dobrostanu zwierząt!

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, iż przedstawiciel Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, a zarazem ekspert systemu jakości Quality Meat Program (QMP), Pan Marcin Sokołowski, został członkiem grupy roboczej ds. znakowania dobrostanu zwierząt powołanej w ramach Platformy UE ds. Dobrostanu Zwierząt. Platforma wspiera Komisję Europejską w planowaniu i koordynacji działań związanych z dobrostanem zwierząt.

Decyzja o utworzeniu grupy roboczej zapadła podczas 7. spotkania członków Platformy UE ds. Dobrostanu Zwierząt w czerwcu bieżącego roku. Skupia ona wąskie grono ekspertów, którzy będą pracować na rzecz sformułowania i wdrożenia unijnych zasad oznakowania dobrostanu zwierząt. Zadaniem ekspertów jest m.in. zebranie danych na temat dotychczasowych doświadczeń i prac nad oznakowaniem dobrostanu zwierząt w krajach Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2021 roku Komisja Europejska planuje przeprowadzenie zewnętrznego badania na ten temat.

Dobrostan zwierząt to, najogólniej mówiąc, uznane standardy postępowania ze zwierzętami, które zabezpieczają ich podstawowe potrzeby w zakresie żywienia i chowu. Dobrostan jest jednym z czynników warunkujących zrównoważoną produkcję mięsa i ważnym elementem unijnej strategii „Od pola do stołu”.

Marcin Sokołowski, reprezentujący Polską Platformę Zrównoważonej Wołowiny, od wielu lat angażuje się w rozwój systemu zrównoważonej produkcji wołowiny w Polsce i Europie (m.in. w ramach Platformy Inicjatywy Zrównoważonego Rolnictwa SAI Platform oraz Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych). Jest wiodącym ekspertem Quality Meat Program (QMP). Na co dzień pracuje w OSI Food Solutions Poland.

– To dla mnie zaszczyt, że zostałem powołany do grupy składającej się z najlepszych unijnych ekspertów w branży, którzy w bezpośredni sposób będą kształtować rozwój zrównoważonej produkcji mięsa w Polsce i Europie. Zamierzam ściśle współpracować w tym zakresie z przedstawicielami całego łańcucha dostaw mięsa, w tym wołowiny, na naszym rynku – zapowiada Maciej Sokołowski.

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny (PPZW) została powołana w październiku 2019 roku w celu wypracowania standardów zrównoważonej produkcji wołowiny w Polsce. Organizacja zrzesza wszystkich zainteresowanych tym tematem uczestników łańcucha dostaw wołowiny, czyli producentów i przetwórców żywca wołowego, a także dystrybutorów wołowiny oraz liderów kształtowania opinii i przedstawicieli organizacji rządowych oraz pozarządowych związanych z rynkiem wołowiny w Polsce. PPZW jest odpowiedzią na utworzenie Europejskiego Okrągłego Stołu Zrównoważonej Wołowiny (ERBS) i aspiruje do roli krajowego partnera tej organizacji. Wspólnie z Radą Sektora Wołowiny i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje przyjętą w 2018 roku strategię „Polska Wołowina 2022”, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny.

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny (PPZW) jest otwarta na nowych członków i zaprasza zainteresowanych uczestników łańcucha dostaw wołowiny do współpracy. Więcej informacji już wkrótce pojawi się na stronie: www.ppzw.pl

< Powrót do Aktualności