Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, iż przedstawiciel Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, a zarazem ekspert systemu jakości Quality Meat Program (QMP), Pan Marcin Sokołowski, został członkiem grupy roboczej ds. znakowania dobrostanu zwierząt powołanej w ramach Platformy UE ds. Dobrostanu Zwierząt. Platforma wspiera Komisję Europejską w planowaniu i koordynacji działań związanych z dobrostanem zwierząt.

Decyzja o utworzeniu grupy roboczej zapadła podczas 7. spotkania członków Platformy UE ds. Dobrostanu Zwierząt w czerwcu bieżącego roku. Skupia ona wąskie grono ekspertów, którzy będą pracować na rzecz sformułowania i wdrożenia unijnych zasad oznakowania dobrostanu zwierząt. Zadaniem ekspertów jest m.in. zebranie danych na temat dotychczasowych doświadczeń i prac nad oznakowaniem dobrostanu zwierząt w krajach Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2021 roku Komisja Europejska planuje przeprowadzenie zewnętrznego badania na ten temat.

Dobrostan zwierząt to, najogólniej mówiąc, uznane standardy postępowania ze zwierzętami, które zabezpieczają ich podstawowe potrzeby w zakresie żywienia i chowu. Dobrostan jest jednym z czynników warunkujących zrównoważoną produkcję mięsa i ważnym elementem unijnej strategii „Od pola do stołu”.

Marcin Sokołowski, reprezentujący Polską Platformę Zrównoważonej Wołowiny, od wielu lat angażuje się w rozwój systemu zrównoważonej produkcji wołowiny w Polsce i Europie (m.in. w ramach Platformy Inicjatywy Zrównoważonego Rolnictwa SAI Platform oraz Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych). Jest wiodącym ekspertem Quality Meat Program (QMP). Na co dzień pracuje w OSI Food Solutions Poland.

– To dla mnie zaszczyt, że zostałem powołany do grupy składającej się z najlepszych unijnych ekspertów w branży, którzy w bezpośredni sposób będą kształtować rozwój zrównoważonej produkcji mięsa w Polsce i Europie. Zamierzam ściśle współpracować w tym zakresie z przedstawicielami całego łańcucha dostaw mięsa, w tym wołowiny, na naszym rynku – zapowiada Maciej Sokołowski.

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny (PPZW) została powołana w październiku 2019 roku w celu wypracowania standardów zrównoważonej produkcji wołowiny w Polsce. Organizacja zrzesza wszystkich zainteresowanych tym tematem uczestników łańcucha dostaw wołowiny, czyli producentów i przetwórców żywca wołowego, a także dystrybutorów wołowiny oraz liderów kształtowania opinii i przedstawicieli organizacji rządowych oraz pozarządowych związanych z rynkiem wołowiny w Polsce. PPZW jest odpowiedzią na utworzenie Europejskiego Okrągłego Stołu Zrównoważonej Wołowiny (ERBS) i aspiruje do roli krajowego partnera tej organizacji. Wspólnie z Radą Sektora Wołowiny i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje przyjętą w 2018 roku strategię „Polska Wołowina 2022”, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny.

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny (PPZW) jest otwarta na nowych członków i zaprasza zainteresowanych uczestników łańcucha dostaw wołowiny do współpracy. Więcej informacji już wkrótce pojawi się na stronie: www.ppzw.pl

< Powrót do Aktualności