Ekspertyza w zakresie prowadzonych prac analitycznych i działań PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny.

Ekspertyza w zakresie prowadzonych prac analitycznych i działań PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny.

Wyniki konkursu dot. prac analitycznych i działań PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny.

W dniu 22.07.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Prace analityczne i działania PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny w ramach zadania  „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta: 

  • MT Bilans Tomasz Rola- Stężycki  

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • MT Bilans Tomasz Rola- Stężycki  

PZPBM Gratuluje Zwycięzcy !!

Szkolenia wspierające Doradców i Producentów żywca wołowego.

Szkolenia wspierające Doradców i Producentów żywca wołowego.

Wyniki konkursu dot. przeprowadzenia szkoleń wspierających Doradców i Producentów żywca wołowego.

W dniu 21.07.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Prowadzenie szkoleń dla Doradców i Producentów żywca wołowego, w ramach projektu „Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta: 

  • Agroinnov Doradztwo Marcin Adamczyk

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • Agroinnov Doradztwo Marcin Adamczyk

PZPBM Gratuluje Zwycięzcy !!

Kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „VII Forum Sektora Wołowiny”

Kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „VII Forum Sektora Wołowiny”

Wyniki konkursu dot. Kompleksowej realizacji Międzynarodowej Konferencji pt. „VII Forum Sektora Wołowiny”

W dniu 19.07.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji w ramach projektu „VII Forum Sektora Wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta: 

  • MWA Studio Michał Świetliczny

 

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • MWA Studio Michał Świetliczny

PZPBM Gratuluje zwycięzcy !