Przygotowanie i przeprowadzenie doradztwa bezpośredniego w gospodarstwach

Przygotowanie i przeprowadzenie doradztwa bezpośredniego w gospodarstwach

Wyniki konkursu dot. przygotowania i przeprowadzenia doradztwa bezpośredniego w gospodarstwach.

 

W dniu 29.09.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Przygotowanie i przeprowadzenie doradztwa bezpośredniego w gospodarstwach w ramach zadania „Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny 2019” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • Agraves Sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • Agraves Sp. z o.o.

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom!

Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych na targi AGROTECH Kielce.

Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych na targi AGROTECH Kielce.

Wyniki konkursu dot. Przygotowania materiałów informacyjno – promocyjnych na targi AGROTECH Kielce.

 

W dniu 06.10.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych na targi AGROTECH Kielce, w ramach projektu :Stymulowanie podnoszenia jakości w łańcuchu dostaw wołowiny”  finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, dokonała analizy ofert:

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • GRAFORES reklama-upominki-nadruki s.c.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • GRAFORES reklama-upominki-nadruki s.c..

 

Gratulujemy!

Opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

Opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

 

PZPBM  zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego, w ramach projektu ,,Zrównoważona Wołowina’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szczegóły zamówienia znajdują się pod tym linkiem

Opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

Opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

ZAPYTANIE OFERTOWE NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

PZPBM  zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego, w ramach projektu ,,Zrównoważona Wołowina’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szczegóły zamówienia znajdują się pod tym linkiem

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

PZPBM  zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego 

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pokazów dla ekspertów i producentów żywca wołowego w ramach projektu ,,Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. 

Szczegóły zamówienia znajdują się pod tym linkiem