Kompleksowa realizacja zadania pt. Ochrona wizerunku w Internecie

Kompleksowa realizacja zadania pt. Ochrona wizerunku w Internecie

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie” (1/1/INTERNET/2024)

W dniu 26.03.2024 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych sp. z o.o.

 

Kompleksowa realizacja zadania pt. Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny

Kompleksowa realizacja zadania pt. Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny

UNIEWAŻNIONE.

Zapytanie ofertowe nr 1/PROMOCJA/2024

Przedmiot zamówienia:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny”
2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt. „Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego #Fundusze Promocji.

 

Strategia wołowiny w ramach zadania pt. Ochrona wizerunku w Internecie

Strategia wołowiny w ramach zadania pt. Ochrona wizerunku w Internecie

UNIEWAŻNIONE,

Zapytanie ofertowe nr 2/1/INTERNET/2024

Przedmiot zamówienia:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Strategia wołowiny w ramach zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie”
2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest strategia promocji wołowiny w ramach zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego #Fundusze Promocji.

 

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Kolejna Jednostka Certyfikująca w ramach Systemu QMP: TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Z radością informujemy, że podpisaliśmy Umowę na świadczenie usług w zakresie certyfikacji Systemu QMP z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Serdecznie witamy kolejną Firmę w gronie Jednostek Certyfikujących i cieszymy się na przyszłą współpracę.

podpisanie umowy z TÜV SÜD

Lista Jednostek Certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji w ramach Systemu QMP znajduje się na stronie: https://qmpsystem.eu/