Ekspertyza w zakresie doradztwa rolnego

Ekspertyza w zakresie doradztwa rolnego

Wyniki konkursu dot. ekspertyzy w zakresie doradztwa rolnego dla zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora” (4/ZPW/2023)

W dniu 25.07.2023 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na przygotowanie ekspertyzy w zakresie doradztwa rolnego w ramach realizacja zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. Agroinnov Doradztwo

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Agroinnov Doradztwo

Gratulujemy i dziękujemy za udział.

Przygotowanie ekspertyzy (1 szt. złożona z 3 zakresów)

Przygotowanie ekspertyzy (1 szt. złożona z 3 zakresów)

Wyniki konkursu dot. przygotowania ekspertyzy (1 szt. złożona z 3 zakresów) dla zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora” (3/ZPW/2023)

W dniu 25.07.2023 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na przygotowanie ekspertyzy złożonej z trzech zakresów w ramach realizacji zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  1. P. Popławski
  2. INVESTIN sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

P. Popławski

Gratulujemy i dziękujemy za udział.

 

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora”

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora”

BRAK PRZESŁANYCH OFERT

PZPBM zaprasza do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZPW/2023

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Kompleksowa realizacja zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora”
2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.