Kompleksowa realizacja zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora”

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora”

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE – brak przesłanych ofert

PZPBM zaprasza do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZPW/2023

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Kompleksowa realizacja zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora”
2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt. „Promocja zrównoważonej produkcji wołowiny stymulatorem rozwoju sektora” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

Polska wołowina elementem zdrowego żywienia – realizacja zadania

Szanowni Państwo,

w ramach działań informacyjno-promocyjnych dla zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia” sfinansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego zostały zorganizowano 2 warsztaty dla dziennikarzy oraz blogerów i fanów zdrowego odżywiania zajmujących się tematyką zdrowia i żywności, którzy nabytą wiedzę przekazali swoim odbiorcom. Podczas warsztatów została przekazana wiedza z zakresu jakości i zalet mięsa wołowego w kontekście zasad zdrowego odżywiania i wartości odżywczych produktów wołowych.

Zaproszeni goście (dziennikarze, blogerzy oraz fani zdrowego odżywania) opublikowali swoje relacje z udziału w warsztatach, poniżej dostępne linki:

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link 5

Link 6

Link 7

Link 8

Link 9

Link 10

Link 11

Link 12

Link 13

Link 14

Link 15

Link 16

Link 17

Link 18

Link 19

Link 20

Link 21

Link 22

 

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska Wołowina”

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska Wołowina”

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Polska Wołowina” (1/PW/2023)

W dniu 02.06.2023 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „Polska Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. Fundacji Original

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Fundację Original

Gratulujemy i dziękujemy za udział.