W dniu 14.04.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Modernizacja i prowadzenie strony internetowej www.qmpsystem.eu w ramach projektu „Stymulowanie podnoszenia jakości w łańcuchu dostaw wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  • SNG Sp. z o.o.
  • BPWS Sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • BPWS Sp. z o.o.

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom.