W dniu 07.04.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Opracowanie serwisu internetowego promującego polską zrównoważoną wołowinę w ramach projektu „Zrównoważona wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 4 oferty:

  • SNG Sp. z o.o.
  • BPWS Sp. z o.o.
  • 4 Future Sp. z o.o.
  • Project Manager Krzysztof Włodarczyk

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • BPWS Sp. z o.o.

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom

Protokół z wyboru ofert.