W dniu 14.04.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. prowadzenie działań wspierających budowę wizerunku polskiej zrównoważonej wołowiny w mediach i social mediach w ramach projektu „Zrównoważona wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  • SNG Sp. z o.o.
  • Prestiż Jakub Sośnica

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • Prestiż Jakub Sośnica

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom.

Protokół wyboru ofert